Salg af ejendomme

Hvordan får du solgt din ejendom?

Du kontakter os pr. telefon 864699 eller 527200 eller du skriver en mail til info@ejendom.gl  ( Midlertidig Sisimiut@mail.dk)og fortæller hvem du er og hvilken ejendom du ønsker at sælge. Så aftaler vi et uforpligtende møde hos dig, hvor vi drøfter dine ønsker og hvordan vi kan hjælpe dig.

Salgsvurdering:

Hvis du ønsker det, laver vi en salgs vurdering, altså en vurdering af hvad vi mener huset kan sælges for.  Denne vurdering er gratis.

(NB. salgsvurderingen er primært for at finde prisniveauet med henblik på salget. Vi laver også større vurderinger til brug for lånesager, dødsboer o.l. En sådan vurdering er ikke gratis, men såfremt du efterfølgende vælger at lade os sælge dit hus, trækker vi prisen fra salgshonoraret)

Salgsaftale: 

Bliver vi herefter enige om at vi skal sælge huset for dig, laver vi en salgsaftale, hvor det fremgår hvilke vilkår der gælder for samarbejdet, herunder hvad vi skal lave og hvilket honorar vi skal have for det. Denne aftale gælder i 6 måneder eller til huset er solgt. Er huset ikke solgt efter 6 måneder kan du vælge at forsætte aftalen med 1 måneds opsigelses frist.

Salgshonorar:

Salgshonoraret fastsætter vi efter en forhandling. Normalt fastsætter vi honoraret som 2,8% af købesummen (minimum kr. 20.000), men der kan også aftales et fast beløb hvis du foretrækker det.

Hvis ikke huset bliver solgt, BETALES DER IKKE HONORAR   (solgt eller gratis)

Hvad får jeg for honoraret:

Hvad enten huset bliver solgt eller ikke, indgår vores tidsforbrug i forbindelse med fremvisninger, forhandlinger,  beregninger af finansiering, fremskaffelse af dokumentation og oplysninger til brug for sagen. Desuden udarbejdelse af slutseddel og kontakt med advokat i forbindelse med juridisk bedømmelse og registrering. Vi gennemgår skødet med dig og følger sagen fra start til slut.

Markedsføring:

Markedsføring består af udarbejdelse af salgsmateriale, opslag, annoncer m.v.  Desuden optagelse på vores website i 6 måneder, samt udarbejdelse af materialet til brug herfor, fotos m.v.

For dette betales et  engangsbeløb (markedsføringsbidrag) på kr. 5.000.

Ønskes der markedsføring / annoncer udover dette, betales annonceudgiften af sælger.

Spørgsmål:

Har du spørgsmål, der ikke er besvaret her er du meget velkommen til at kontakte os.   Vi har kontor i Sisimiut. men påtager os gerne opgaver i hele Grønland

Se under Kontakt

Køb af ejendom

Ønsker du at købe en ejendom, hjælper vi dig gerne tilrette med råd og vejledning vedrørende finansieringsmuligheder, herunder eventuel gennemgang af din økonomi, udfærdigelse af budgetter m.v., så du ved hvad du går ind til før et køb.

Har vi ikke den ejendom du søger, hjælper vi dig gerne med at finde den, ligesom vi gerne optager dig i vores mail kartotek, så du automatisk bliver orienteret om nye ejendomme, som kommer til salg.

Kontakt os for en uforpligtende samtale.